top of page
7d4ab3ce-ff4e-463b-a25e-43ce9b5b9128.JPG

Aortic Team

Eksperci chirurgii aorty

o Nas

Aortic Team został powołany decyzją Dyrekcji SPSK nr 2 przy Klinice Kardiochirurgii 15 lipca 2020 roku. Powołanie tego interdyscyplinarnego zespołu ekspertów podąża za obowiązującymi od roku 2018 zaleceniami Europejskich Towarzystw Chirurgii Klatki Piersiowej i Serca (EACTS) oraz Chirurgii Naczyniowej (ESVS). Jest to jeden z pierwszych w Polsce zespołów, w którym faktycznie pracują ze sobą „ramię w ramię”: dr hab. n. med. Arkadiusz Kazimierczak (specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej, Kierownik Aortic Team i ZBO SPSK2) i dr n. med. Paweł Rynio (specjalista chirurgii naczyniowej, Kierownik Centrum Wydruku 3D SPSK2 oraz grantów ABM i Interreg); dr n. med. Tomasz Jędrzejczak (specjalista kardiochirurgii) oraz kardiolodzy: dr n. med. Andrzej Żych i dr n. med. Maciej Lewandowski. Działanie Aortic Team w zakresie skomplikowanej logistyki sprzętowej i organizacyjnej wspiera koordynator - dr n. zdr. Anita Rybicka (specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego). Od 2022 w zespole jest dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz (specjalista kardiochirurgii, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii SPSK2 i zastępca Kierownika Aortic Team), a także dr n. med. Paweł Walerowicz (specjalista kardiochirurgii).

Powołanie nowej struktury w SPSK2 sankcjonuje wieloletnią owocną współpracę w zakresie wykonywania zaawansowanych zabiegów na łuku aorty, w tym wprowadzeniu kilkunastu pionierskich rozwiązań technicznych.

Dzięki powstaniu Aortic Teamu wielu chorych, którzy dotychczas pozostawali w grupie „przypadków nieoperacyjnych” zyskało szansę na wyleczenie. Aortic Team leczy najbardziej skomplikowane przypadki wykraczające poza zakres typowych zabiegów kardiochirurgicznych (dystalna część łuku aorty) oraz naczyniowych (aorta piersiowo-brzuszna i okołonerkowa) stanowiąc optymalne wyjście dla chorych, którzy nie mogą lub nie powinni być leczeni standardowymi metodami. Łącząc kompetencje Zespół wykonuje zabiegi na całej aorcie z zastosowaniem wszelkich dostępnych i nowoczesnych metod operacyjnych.

 

Kompleksowe zabiegi na łuku aorty 

Wykonujemy zabiegi z użyciem stent-graftów brachowych szytych na miarę dla pacjenta, tak zwanych Custome Made (CMD). Mamy doświadczenie w zastosowaniu produktów: Relay arch (TERUMO AORTIC) oraz CASTOR. Hybrydowe zabiegi otwarte na łuku aorty z użyciem produktów: Thoraflex (TERUMO AORTIC) i Evita-Open (JOTEC). W przypadkach, w których nie można wszczepić stent-graftu typu CMD wykonujemy operacje z użyciem stent-graftów modyfikowanych przez lekarza (PMEG- Physician Modified Endo Grafts) z zastosowaniem technologii wydruku 3D i/lub holografii (kilkadziesiąt udanych implantacji).

 

Kompleksowe zabiegi na aorcie piersiowej 

Wykonujemy kompleksowe zabiegi na aorcie piersiowej i piersiowo-brzusznej oraz podnerkowej z użyciem stent-graftów brachowych lub fenestrowych szytych na miarę dla pacjenta, tak zwanych Custome Made Device (CMD). Mamy doświadczenie w zastosowaniu produktów: T-Branch COOK, E-nside / Inner-Branch JOTEC. W przypadkach nagłych lub pilnych stosujemy stent-grafty modyfikowane przez lekarza (PMEG- Physician Modified Endo Grafts) z zastosowaniem technologii wydruku 3D i/lub holografii (ponad pięćdziesiąt udanych implantacji). W zastosowaniu tej technologii mamy największe doświadczenie w Polsce. Obecnie prowadzimy duże badanie kliniczne (grant ABM) poświęcone bezpieczeństwu stosowania tej metody na szerszą skalę.

Nasze doświadczenie

126

Łuki aorty wykonane endowaskularnie

191

Tętniaki piersiowo-brzuszne wykonane endowaskularnie

bottom of page